Політика щодо обробки персональних даних

Ця Політика конфіденційності персональних даних (далі – Політика конфіденційності) діє щодо всієї інформації, яку сайт Магазин “АвтоМить”, (далі – інформаційний магазин) розташований на доменному імені avtomig.com.ua (а також його субдоменах), може отримати про Користувача під час використання сайту avtomig.com.ua (а також його субдоменів), програм та продуктів.

1. Визначення термінів

1.1 У цій Політиці конфіденційності використовуються такі терміни:
1.1.1.«Адміністрація сайту» (далі – Адміністрація) – уповноважені співробітники на управління сайтом Магазин “АвтоМить”, що діють від імені підприємця, які організують та (або) здійснюють обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці , дії (операції), які здійснюються з персональними даними.
1.1.2. «Персональні дані» – будь-яка інформація, що відноситься до прямо або опосередковано визначеної, або фізичної особі (суб’єкту персональних даних).
1.1.3. «Обробка персональних даних» – будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збирання, записування, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), вилучення, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.
1.1.4. «Конфіденційність персональних даних» – обов’язкова для дотримання Оператором або іншою особою, яка отримала доступ до персональних даних, вимога не допускати їх поширення без згоди суб’єкта персональних даних або наявності іншої законної підстави.
1.1.5. «Сайт Магазин “АвтоМить”» – це сукупність пов’язаних між собою веб-сторінок, розміщених у мережі Інтернет за унікальною адресою (URL): avtomig.com.ua, а також його субдоменах.
1.1.6. «Субдомени» – це сторінки або сукупність сторінок, розташовані на доменах третього рівня, що належать сайту Магазин “АвтоМИГ”, а також інші тимчасові сторінки, внизу який вказана контактна інформація Адміністрації.
1.1.7.«Користувач сайту Магазин “АвтоМить”» (далі Користувач) – особа, яка має доступ до сайту магазину “АвтоМить”, за допомогою мережі Інтернет та використовує інформацію, матеріали та продукти сайту Магазин “АвтоМить”.
1.1.8. “Cookies” – невеликий фрагмент даних, надісланий веб-сервером, що зберігається на комп’ютері користувача, який веб-клієнт або веб-браузер щоразу пересилає веб-серверу в HTTP-запиті при спробі відкрити сторінку відповідного сайту.
1.1.9. IP-адреса — унікальна мережна адреса вузла в комп’ютерній мережі, через яку Користувач отримує доступ до інформаційного магазину.
1.1.10.«Товар» – продукт, який Користувач замовляє на сайті та оплачує через платіжні системи або фізично.

2. Загальні положення

2.1. Використання сайту Магазин “АвтоМить” Користувачем означає згоду з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача.
2.2. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності Користувач повинен припинити використання сайту Магазин “АвтоМить”.
2.3.Ця Політика конфіденційності застосовується до сайту Магазин “АвтоМить”. Інформаційний магазин не контролює та не несе відповідальності за сайти третіх осіб, на які Користувач може перейти за посиланнями, доступними на сайті Магазин “АвтоМить”.
2.4. Адміністрація не перевіряє достовірність персональних даних, які надає Користувач.

3. Предмет політики конфіденційности

3.1.Ця Політика конфіденційності встановлює зобов’язання Адміністрації щодо нерозголошення та забезпечення режиму захисту конфіденційності персональних даних, які Користувач надає на запит Адміністрації при реєстрації на сайті магазині “АвтоМить”, під час підписки на інформаційну e-mail розсилку або оформлення замовлення.
3.2. Персональні дані, дозволені для обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, надаються Користувачем шляхом заповнення форм на сайті магазині “АвтоМить” і включають наступну інформацію:
3.2.1. прізвище, ім’я Користувача;
3.2.2. контактний телефон Користувача;
3.2.3. адресу електронної пошти (e-mail)
3.2.4. місце проживання Користувача (при необхідності)
3.2.5. адресу доставки Товару (при необхідності)
3.3. Інформаційний магазин захищає Дані, які автоматично передаються під час відвідування сторінок:
– IP адресу;
– информацію з cookies;
– информацію про браузер
– час доступу;
– реферер (адресу попередньої сторінки).
3.3.1. Відключення cookies може спричинити неможливість доступу до частин сайту, які вимагають авторизації.
3.3.2. Інформаційний магазин здійснює збір статистики про IP-адреси своїх відвідувачів. Ця інформація використовується з метою запобігання, виявлення та вирішення технічних проблем.
3.4. Будь-яка інша персональна інформація необумовлена вище (історія відвідування, використовувані браузери, операційні системи тощо) підлягає надійному зберіганню та нерозповсюдженню, за винятком випадків, передбачених у п.п. 5.2. та 5.3. цієї Політики конфіденційності.

4. Цілі збору персональної інформації користувача

4.1. Персональні дані Користувача Адміністрація може використовувати з метою:
4.1.1. Ідентифікації Користувача, зареєстрованого на сайті магазині “АвтоМить” для подальшої авторизації, оформлення замовлення та інших дій.
4.1.2. Надання Користувачеві доступу до персональних даних сайту магазину “АвтоМить”.
4.1.3. Встановлення з Користувачем зворотного зв’язку, включаючи направлення повідомлень, запитів щодо використання сайту магазину “АвтоМить”, надання послуг та обробки запитів та заявок від Користувача.
4.1.4. Визначення місця знаходження Користувача для забезпечення безпеки, запобігання шахрайству.
4.1.5. Підтвердження достовірності та повноти персональних даних, наданих Користувачем.
4.1.6. Створення облікового запису для використання частин сайту магазину “АвтоМить”, якщо Користувач дав згоду на створення облікового запису.
4.1.7. Повідомлення Користувача електронною поштою.
4.1.8. Надання Користувачеві ефективної технічної підтримки у разі виникнення проблем, пов’язаних з використанням сайту магазину “АвтоМить”.
4.1.9. Надання Користувачеві за його згодою спеціальних пропозицій, інформації про ціни, розсилки новин та інших відомостей від імені сайту магазину “АвтоМить”.
4.1.10. Здійснення рекламної діяльності за згодою Користувача.

5. Способи та терміни обробки персональної інформації

5.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну будь-яким законним способом, у тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.
5.2. Користувач погоджується з тим, що Адміністрація має право передавати персональні дані третім особам, зокрема кур’єрським службам, організаціям поштового зв’язку (у тому числі електронного), операторам електрозв’язку, виключно з метою виконання замовлення Користувача, оформленого на сайті магазині “АвтоМить”, включаючи доставку Товару, документації чи e-mail повідомлень.
5.3. Персональні дані Користувача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади України лише на підставах та в порядку, встановлених законодавством України.
5.4. У разі втрати або розголошення персональних даних Адміністрація має право не інформувати Користувача про втрату або розголошення персональних даних.
5.5. Адміністрація вживає необхідних організаційних та технічних заходів для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, розповсюдження, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.
5.6. Адміністрація спільно з Користувачем вживає всіх необхідних заходів щодо запобігання збиткам або іншим негативним наслідкам, викликаним втратою або розголошенням персональних даних Користувача.

6. Права та обов’язки сторін

6.1. Користувач має право:
6.1.1. Приймати вільне рішення про надання своїх персональних даних, необхідних для використання сайту магазину “АвтоМить”, та давати згоду на їхню обробку.
6.1.2. Оновити, доповнити надану інформацію про персональні дані у разі зміни даної інформації.
6.1.3.Користувач має право на отримання в Адміністрації інформації щодо обробки його персональних даних, якщо таке право не обмежене відповідно до законодавчих законів. Користувач має право вимагати від Адміністрації уточнення його персональних даних, їхнього блокування або знищення у разі, якщо персональні дані є неповними, застарілими, неточними, незаконно отриманими або не є необхідними для заявленої мети обробки, а також вживати передбачених законом заходів щодо захисту своїх прав.
6.2. Адміністрація зобов’язана:
6.2.1. Використовувати отриману інформацію виключно для цілей, зазначених у п. 4 цієї Політики конфіденційності.
6.2.2. Забезпечити зберігання конфіденційної інформації в таємниці, не розголошувати без попереднього письмового дозволу Користувача, а також не здійснювати продаж, обмін, опублікування чи розголошення іншими можливими способами переданих персональних даних Користувача, за винятком п.п. 5.2 та 5.3. цієї Політики Конфіденційності.
6.2.3. Вживати запобіжних заходів для захисту конфіденційності персональних даних Користувача згідно з порядком, який зазвичай використовується для захисту такого роду інформації в існуючому діловому обороті.
6.2.4. Здійснити блокування персональних даних, що належать до відповідного Користувача, з моменту звернення або запиту Користувача, або його законного представника або уповноваженого органу захисту прав суб’єктів персональних даних на період перевірки, у разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій.

7. Відповідальність сторін

7.1. Адміністрація, яка не виконала своїх зобов’язань, несе відповідальність за збитки, понесені Користувачем у зв’язку з неправомірним використанням персональних даних відповідно до законодавства України, за винятком випадків, передбачених п.п. 5.2., 5.3. та 7.2. цієї Політики Конфіденційності.
7.2. У разі втрати або розголошення Конфіденційної інформації Адміністрація не несе відповідальності, якщо ця конфіденційна інформація:
7.2.1. Стала громадським надбанням до її втрати чи розголошення.
7.2.2. Була отримана від третьої сторони до її отримання Адміністрацією Ресурсу.
7.2.3. Була розголошена за згодою Користувача.
7.3. Користувач несе повну відповідальність за дотримання вимог законодавства України, у тому числі законів про рекламу, про захист авторських та суміжних прав, про охорону товарних знаків та знаків обслуговування, але не обмежуючись перерахованим, включаючи повну відповідальність за зміст та форму матеріалів.
7.4. Користувач визнає, що відповідальність за будь-яку інформацію (у тому числі, але не обмежуючись: файли з даними, тексти тощо), до якої він може мати доступ як до частини сайту магазину “АвтоМить”, несе особа, яка надала таку інформацію .
7.5. Користувач погоджується, що інформація, надана йому як частина сайту магазину “АвтоМить”, може бути об’єктом інтелектуальної власності, права на який захищені та належать іншим Користувачам, партнерам або рекламодавцям, які розміщують таку інформацію на сайті магазині “АвтоМить”.
Користувач не має права вносити зміни, передавати в оренду, передавати на умовах позики, продавати, розповсюджувати або створювати похідні роботи на основі такого Змісту (повністю або в частині), за винятком випадків, коли такі дії були письмово прямо дозволені власниками такого Змісту відповідно до умовами окремої угоди.
7.6. Стосовно текстових матеріалів (статей, публікацій, що знаходяться у вільному публічному доступі на сайті магазині “АвтоМить”) допускається їх поширення за умови, що буде надано посилання на інформаційний магазин.
7.7. Адміністрація не несе відповідальності перед Користувачем за будь-які збитки, завдані Користувачем внаслідок видалення, збою або неможливості збереження будь-якого Змісту та інших комунікаційних даних, що містяться на сайті магазині “АвтоМить” або передаються через нього.
7.8. Адміністрація не несе відповідальності за будь-які прямі чи непрямі збитки, що відбулися через: використання або неможливість використання сайту або окремих сервісів; несанкціонованого доступу до комунікацій Користувача; заяви чи поведінка будь-якої третьої особи на сайті.
7.9. Адміністрація не несе відповідальності за будь-яку інформацію, розміщену користувачем на сайті магазині “АвтоМить”, включаючи, але не обмежуючись: інформацію, захищену авторським правом, без прямої згоди власника авторського права.

8. Вирішення суперечок

8.1. До звернення до суду із позовом щодо спорів, що виникають із відносин між Користувачем та Адміністрацією, обов’язковим є пред’явлення претензії (письмової пропозиції чи пропозиції в електронному вигляді про добровільне врегулювання спору).
8.2. Одержувач претензії протягом 30 календарних днів з дня отримання претензії письмово або в електронному вигляді повідомляє заявника претензії про результати розгляду претензії.
8.3. При недосягненні угоди спір буде передано на розгляд Арбітражного суду м. Дніпро.
8.4. До цієї Політики конфіденційності та відносин між Користувачем та Адміністрацією застосовується чинне законодавство України.

9. Додаткові умови

9.1. Адміністрація має право вносити зміни до цієї Політики конфіденційності без згоди Користувача.
9.2. Нова Політика конфіденційності набирає чинності з моменту її розміщення на сайті магазині “АвтоМить”, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.
9.3. Усі пропозиції чи питання щодо цієї Політики конфіденційності слід повідомляти за адресою: [email protected]
9.4. Чинна Політика конфіденційності розміщена на сторінці за адресою https://avtomig.com.ua/politika-konfidenczialnosti/

Оновлено: 30 Червня 2022 року
м. Дніпро, Магазин “АвтоМить”

Кошик